Đang tải...

Tiếng Anh
message zalo
Hỗn hợp cho lợn áp siêu
Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn áp siêu

từ 30kg đến xuất
Mã sản phẩm  : FG 883
Thị trường phân phối   : Việt Nam
Dành cho     : Từ 30kg đến xuất
Quy cách   : 25 kg và 40kg
Thông tin sản phẩm

FG 883 – Hỗn hợp cho lợn áp siêu từ 30kg đến xuất

  • Cải thiện hệ số chuyển hoá thức ăn
  • Tăng tích luỹ nạc
  • Nâng cao phẩm chất quầy thịt
  • Dùng cho lợn 30kg đến xuất chuồng
  • Quy cách: 25kg và 40kg
Sản phẩm liên quan
Thông báo
Đóng