Đang tải...

Tiếng Anh
message zalo
Thức ăn gia súc dạng bột

Hỗn hợp cho lợn con

Từ tập ăn đến 15 kg
Mã sản phẩm  : FG 881
Thị trường phân phối   : Việt Nam
Dành cho     : Heo con từ tập ăn đến 15kg
Quy cách   : 5 kg và 25kg
Thông tin sản phẩm

FG 881 – Hỗn hợp cho lợn con tập ăn đến 15kg

  • Cải thiện hệ số chuyển hoá thức ăn
  • Tăng tích luỹ nạc
  • Nâng cao phẩm chất quầy thịt
  • Dùng cho lợn 30kg đến xuất chuồng
  • Quy cách: 5kg và 25kg 
Sản phẩm liên quan
Thông báo
Đóng