Đang tải...

Tiếng Anh
message zalo
Hỗn hợp cho lợn siêu nạc
Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc

từ 15kg đến 30kg
Mã sản phẩm  : FG 882FS
Thị trường phân phối   : Việt Nam
Dành cho     : Từ 15kg đến 30kg
Quy cách   : 25kg
Thông tin sản phẩm

FG 882FS – Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 15kg đến 30kg

  • Dùng cho lợn từ 15 – 30kg
  • Cải thiện hệ số chuyển hoá thức ăn
  • Tăng tích luỹ nạc
  • Nâng cao phẩm chất quầy thịt
  • Quy cách: 25kg
Sản phẩm liên quan
Thông báo
Đóng