Đang tải...

Tiếng Anh
message zalo
Hỗn hợp cho lợn siêu nạc
Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc

từ 30kg đến xuất
Mã sản phẩm  : FG 883S
Thị trường phân phối   : Việt Nam
Dành cho     : Từ 30kg đến xuất
Quy cách   : 25kg và 40kg
Thông tin sản phẩm

FG 883S – Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 30kg đến xuất

  • Dùng cho lợn từ 30kg đến xuất chuồng
  • Dinh dưỡng đầy đủ và cân đối
  • Lợn ham ăn, mau lớn
  • Tiêu tốn thức ăn thấp
  • Tỉ lệ nạc cao, đỏ thịt
  • Quy cách: 25kg và 40kg
Sản phẩm liên quan
Thông báo
Đóng