Đang tải...

Tiếng Anh
message zalo
Hỗn hợp cho lợn thịt
Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn thịt

từ 35kg đến xuất
Mã sản phẩm  : FG 883A
Thị trường phân phối   : Việt Nam
Dành cho     : Từ 35kg đến xuất
Quy cách   : 25 kg và 40kg
Thông tin sản phẩm

FG 883A – Hỗn hợp cho lợn thịt từ 35kg đến xuất

  • Cải thiện hệ số chuyển hoá thức ăn, lợn sinh trưởng phát triển tốt
  • Tăng tích luỹ nạc
  • Nâng cao phẩm chất quầy thịt
  • Dùng cho lợn từ 35kg đến xuất chuồng
  • Quy cách: 25kg và 40kg
Sản phẩm liên quan
Thông báo
Đóng